ΕισαγωγήΘέλετε να λύσετε τον κύβο του ρούμπικ και δεν μπορείτε. Θα περιγράψω έναν εύκολο τρόπο που χρησιμοποιεί λίγους αλγορίθμους και δεν απαιτεί πολύ απομνημόνευση.

Ονοματολογία


Πλευρές
F Μπροστική πλευρά (κόκκινη)
D Κάτω πλευρά
R Δεξιά πλευρά
L Αριστερή πλευρά (πράσινη)
U Πάνω πλευρά (άσπρη)

Κινήσεις:
F  Στροφή της μπροστινής πλευράς κατά την ορθή φορά (δεξιόστροφα)
F' Στρογή της μπροστινής πλευράς κατά την ανάποδη φορά (αριστερόστροφα)

Λύση

Βήμα 1 - Σταυρός

Ξεκινάω από το άσπρο επίπεδο. Στόχος είναι να σχηματισω έναν σωστό σταυρό όπως φαίνεται στο σχήμα. Δεν χρειάζονται κάποιος ειδικός αλγόριθμος.

Λένε πως καλύτερα είναι ο σταυρός να σχηματιστεί στην κάτω ή στην αριστερή πλευρά. Θεωρώ πως φτιάχνουμε λευκό σταυρό στην κάτω πλευρά

Βήμα 2 - Γωνίες 1ου επιπέδου

Στόχος είναι να μπουν σωστά οι γωνίες του πρώτου επιπέδου. Και εδώ δεν απαιτείται κάποιος ειδικός αλγόριθμος. Με εξάσκηση κάποιος μπορεί να βρει λύσεις για κάθε περίπτωση.

Βήμα 3 - 2o επίπεδο

Στόχος είναι να λυθεί και το δεύτερο επίπεδο. Χρησιμοποιώ έναν αλγόριθμο καθώς και τον συμμετρικό του.

1η περίπτωση

U' L' U L U F U' F'

2η περίπτωση

U F U' F' U' L' U L

3η περίπτωση


Εκτελούμε τον αλγόριθμο της 1ης ή της 2ης περίπτωσης για να μπει ένα άσχετο κομμάτι στη θέση του κόκκινου-μπλε. Στη συνέχεια μπορεί να εφαρμοστεί κάποιος από τους δύο παραπάνω αλγορίθμους.
Για προχωρημέρνους
F2 U2 L F2 L' U2 F' U F'

Βήμα 4 - Σταυρός στο 3ο επίπεδο

Στόχος είναι ο κύβος από πάνω να φαίνεται έτσι:

1ος τρόπος (ένας αλγόριθμος)

Γυρίζουμε τον κύβο ώστε να είναι:
ή ή
και κάνουμε
R' U' F' U F R

2ος τρόπος (δύο αλγόριθμοι)

Αν είναι:

κάνουμε
R' U' F' U F R
Αν είναι:

κάνουμε
R' U' F' U F R
Αν είναι:

κάνουμε
F R U R' U' F'

Βήμα 5 - Γωνίες 3ου επιπέδου

Γυρίζουμε τον κύβο ώστε από πάνω να φαίνεται:
-> ->
Εκτελούμε
R U - R' U - R U2 - R' U2
Αν βρεθούμε στην 4η εικόνα μπορούμε εναλλακτικά να κάνουμε και εξής: περιστροφή ώστε να φαίνεται
και
L' U' - L U' - L' U'2 - L U'2

Βήμα 6 - Ευθυγράμμιση γωνιών 3ου επιπέδου

Ελέγχουμε αν οι γωνίες είναι εντάξει. Αν όχι γυρίζουμε τον κύβο ώστε μπροστά να είναι δύο γωνίες που θέλουμε να αλλάξουν θέση.
και κάνουμε
(R' F R') B2 (R F' R') B2 (R2 U')
Η κίνηση αυτή θα πρέπει να γίνει καμία, μία ή το πολύ δύο φορές.

Βήμα 7 - Ευθυγράμμιση μέσων 3ου επιπέδου και τέλος

Γυρίζουμε τον κύβο ώστε από πάνω να φαίνεται:

(R2 U) (R U R' U') (R' U') (R' U R')
Εναλλακτικά αν βρεθούμε στη δεύτερη περίπτωση μπορούμε να κάνουμε
(L'2 U') (L' U' L U) (L U) (L U' L)